Λίγα λόγια για την εταιρία μας.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: PALEROS Ι.Κ.Ε.
ΑΦΜ: 801872846
ΓΕΜΗ: 164947843000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 5 - TK 31100 - ΛΕΥΚΑΔΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1.400.000,00 €
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ: JEROEN PIETER ANTOINE TUMMERS, PHILIPPUS JOHANNES BLOK
ΕΤΑΙΡΟΙ: JEROEN PIETER ANTOINE TUMMERS, PHILIPPUS JOHANNES BLOK
image

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΣΥΣΤΑΣΗ

  • ΣΥΣΤΑΣΗ

    portfolio